Mens & Organisatie

Verandering binnen organisaties is een constante factor geworden. De maatschappij verandert in hoog tempo en ook aan overheidsorganisaties de taak en de verantwoordelijkheid hier een passend antwoord op te vinden. Daarmee is organisatieontwikkeling een vast beleidsthema geworden binnen directie en management.

Veel verandertrajecten worden ingegeven door wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de uitvoering van de WMO, de Omgevingswet, maar bijvoorbeeld ook van het NUP. Deze gevraagde wijzigingen strekken echter veel verder dan het specifieke beleidsveld en hebben veelal een organisatiebrede impact.

Informatiemanagement is een kerntaak van gemeenten geworden; samenwerking met gemeenten in de regio en andere overheidsinstanties is eerder regel dan uitzondering. Veel gemeenten worden geconfronteerd met een lappendeken aan samenwerkingsverbanden. Daarnaast vragen ook uw medewerkers iets anders van u. Ze willen flexibeler werken, eigen verantwoordelijkheid dragen en de mogelijkheid hebben om hun werk op een efficiënte en leuke manier uit te voeren.

Hoe houdt u als management grip op uw organisatie ?

Senze heeft ruime ervaring met verandertrajecten binnen overheidsorganisaties. Inspelen op veranderingen; organisaties met maatwerk ondersteunen in hun veranderingsproces; hoe kan het anders, beter, efficiënter, leuker?

Van het begeleiden van gemeenten in samenwerkingstrajecten tot het samenvoegen of splitsen van teams en taken. Van projectbegeleiding binnen informatiemanagement tot het opnieuw inrichten van uw klantcontactstroom. Van het uitbesteden van taken tot visievorming.

Senze ondersteunt uw organisatie graag bij de veranderopgave waar u voor staat. Met eenmalig advies, modulair of door de inzet van interim managers. Het is maar waar uw behoefte ligt.

Wilt u eens hierover met ons van gedachten wisselen? Neem gerust contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.

  Contact

  Nieuwsgierig naar wat Senze voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!
  T: +(31)70 205 74 27
  E: info@senze-groep.nl

  Volg Senze

  Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Senze? Daar zorgen wij graag voor! Wij publiceren regelmatig over de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.