Private kwaliteitsborging

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bereidt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen voor. Het nieuwe stelsel legt de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit nadrukkelijker dan voorheen bij de bouw zelf. In verband daarmee verschuift een deel van de bouwplantoetsing en toezicht op de bouw (het technisch toetsen) van gemeenten naar de private markt.

De daadwerkelijke impact die dit stelsel heeft op gemeenten wordt steeds zichtbaarder, nu de wet aan de Eerste kamer is aangeboden. Wat betekent deze ontwikkeling, in samenhang met de andere ontwikkelingen binnen de fysieke leefomgeving nu voor u? Is uw organisatie al toe aan deze verandering? Hoe kunt u hierop voorsorteren?

Er zijn verschillende manieren om deze ervaring te krijgen, maar ons advies is: gewoon doen! Wij ondersteunen u bij de aanpak en uitvoering van een impactanalyse of een pilot. Op deze manier kunt kennis en ervaring op doen met de impact van de private kwaliteitsborging en heeft u nog steeds de touwtjes in eigen handen. U bepaalt de lengte en de reikwijdte van de opdracht en kunt tussentijds evalueren hoe het project verloopt. Senze kan u enerzijds helpen inzicht te krijgen in de consequenties van deze wetswijziging als het gaat om kwaliteit en capaciteit en anderzijds uw medewerkers trainen hoe hiermee om te gaan.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

  • Private kwaliteitsborging: taak van de overheid uitgespeeld?

    Het wetsvoorstel heeft gevolgen voor overheid, burgers en bedrijven omdat rollen in het bouwproces veranderen. Zo wordt de bouwtechnische toets en toezicht voor ‘bouwen’ overgedragen aan de markt. Een private kwaliteitsborger zal tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces controleren of wordt gebouwd volgens het Bouwbesluit 2012. Dit betekent niet dat de rol van de overheid bij...

    Lees verder...

  • Senze Blik: Minister Blok op werkbezoek en de stand van zaken kwaliteitsborging

    Werkbezoek minister Blok Op maandagmiddag 12 september jl. heeft minister Blok, vergezeld van een aantal ambtenaren van zijn ministerie en een kwartiermaker van het Instituut Bouwkwaliteit, “een rondje langs de velden gedaan”. In het kader van het voorgestelde Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is hij bij een aantal experimentprojecten langs geweest om met eigen ogen...

    Lees verder...

Contact

Nieuwsgierig naar wat Senze voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!
T: +(31)70 205 74 27
E: info@senze-groep.nl

Volg Senze

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Senze? Daar zorgen wij graag voor! Wij publiceren regelmatig over de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.