Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de instrumenten die met de Omgevingswet wordt geïntroduceerd. De Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Deze visie is vormvrij maar moet participatief tot stand komen. Senze helpt organisaties met het in kaart brengen en verbinden van de verschillende belanghebbenden die een rol spelen bij het tot stand komen van de omgevingsvisie. Wij analyseren bestaand beleid en destilleren hieruit de doelen die u organisatie al in eerder stadium heeft vastgesteld. Samen met alle belanghebbenden werken wij dit verder uit en komen wij gezamenlijk tot een gedragen visie.

Contact

Nieuwsgierig naar wat Senze voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!
T: +(31)70 205 74 27
E: info@senze-groep.nl

Volg Senze

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Senze? Daar zorgen wij graag voor! Wij publiceren regelmatig over de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.