Veiligheid en Bijzondere Wetten

De samenleving is continu in verandering. Binnen de overheid is dit onder andere te zien aan een verschuiving van verantwoordelijkheden en taken en aan elkaar rap opvolgende wetswijzigingen. Implementatie van complexe wetgeving en het borgen van de kwaliteit en betaalbaarheid van de uitvoering van taken en processen blijven een uitdaging. Enerzijds wilt u de kwaliteit van de uitvoering van uw taken en de processen en beleid zo goed mogelijk borgen, anderzijds moet onder ogen worden gezien dat door bezuinigingen en de conjunctuur ‘we niet meer alles kunnen doen’. Dit dwingt tot het maken van fundamentele keuzes over de taakuitvoering en de inrichting van het beleid en de processen. Maar waar legt u de prioriteiten en hoe zorgt u voor een goede uitvoering en veilige en leefbare omgeving? Senze kan u hierbij helpen.

Wij bieden u graag ondersteuning in bijvoorbeeld het dereguleren van uw APV, het analyseren van de kostendekkendheid van uw leges en het uitvoeren van risicoanalyse, prioritering, het bepalen van inzet van capaciteit en het invullen van een sluitende beleidscyclus met betrekking tot uw APV en Bijzondere Wetten gerelateerde VTH taken.

  Contact

  Nieuwsgierig naar wat Senze voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!
  T: +(31)70 205 74 27
  E: info@senze-groep.nl

  Volg Senze

  Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Senze? Daar zorgen wij graag voor! Wij publiceren regelmatig over de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.